קוד אתי

דגשים ערכיים בסיסיים: יושר הגינות ואמון
 

 • ניהול עסקי החברה ביושר, בהגינות ובאופן אתי, תוך מתן כבוד לצד השני. 
 • שמירה על כל החוקים, ההסכמים וכללי ההתנהגות העסקית, לרבות הגבלים עסקיים,
 • מניעת הטרדה מינית, חוק הגנת הפרטיות ועוד.
 • נחישות להשגת היעדים תוך שמירה על הגינות בכל הפעולות.
 • אספקת מוצרים אמינים באיכות מעולה.
 • עמידה בהתחייבויות כלפי עובדים, לקוחות וספקים.        
 • עבודת צוות והתנהגות בכבוד לזולת.
 • נאמנות לחברה כמקום עבודה.
 • שמירה על איכות השירות ונאמנות ללקוחות החברה.
 • חדשנות מתמדת המוסיפה ערך לחברה.
 • מקצוענות, רווחיות ושירותיות הם ראשי החץ של ערכי החברה כלפי עובדים, לקוחות, ספקים, ומחזיקי העניין בחברה.

שיווק, מכירות ולקוחות
 

 • הלקוח הוא הנכס העיקרי של החברה ויש להתייחס אליו בכבוד ובהגינות.
 • הקפדה על הגינות כבוד ויושר בכל מגע עם לקוח ובכל פרסום לציבור.
 • מחויבות לאמת בפרסום.
 • קידום שימוש בטוח ואחראי במוצרי החברה.
 • הקפדה על אמינות המידע, המחירים וההתחייבויות המועברים ללקוח.
 • הקפדה על קיום כל האישורים הדרושים לחתימה על הצעת מחיר או חוזה.
 • שמירת סודיות לפי דרישות הלקוח והחברה.
 • שירות לקוח טוב, מקצועי, זמין, אמין ואדיב – מפתח להצלחה.
 • אנו פועלים רק באמצעים כשרים ולא נוקטים בשיטות לא הוגנות או לא כשרות לשם קידום מוצרינו.

ספקים ומתחרים
 

 • רכישת מוצרים ושירותים (כולל מחברות בת) הינה על בסיס תכונות המוצר וביצועיו, נתוניו, איכות, שירות ומחיר.
 • הקפדה על התנהגות הולמת וייצוג נאות של החברה בעת פגישות עסקיות.
 • הקפדה על ניהול תהליכי סיקור, אישור, הסמכה והערכה של ספקים.
 • במכרזים בין ספקים יש לנהוג בהגינות וליידעם מראש לגבי כללים מיוחדים.
 • יש להקפיד על מערכת יחסים הוגנת ומכובדת עם ספקים או מתחרים.
 • יש להימנע מלשוחח עם מתחרים בנושאים עסקיים, הכל בהתאם לכללי ההגבלים העסקיים.

איכות
 

 • האחריות לאיכות מוצרי החברה ושירותיה הינה על כל עובד/מנהל בתחומו.
 • מערכת שירות איכותית ללקוחות החברה.
 • הקפדה שפעילות החברה וספקיה בתחומים השונים, לרבות ההתוויה על המוצרים, היא על פי החוקים והתקנים הרלוונטיים.