נוהל תרומות מטמבור

חברת טמבור משתדלת לענות בחיוב לבקשת תרומה המגיעה אליה. בכדי ליעל את התהליך אנו מבקשים למלא את הטופס בשלמותו.

1.פרטי איש קשר


2.פרטי העמותה


3.המסמכים הדרושים


הקובץ חייב להיות בפורמט jpg png pdf ועד למשקל 3 MB
הקובץ חייב להיות בפורמט jpg png pdf ועד למשקל 3 MB