מדיניות מערכת משולבת (איכות, בטיחות וגהות ואיכות הסביבה)

הנהלת החברה שמה לעצמה למטרה לפעול עפ"י עקרונות המערכת המשולבת לניהול איכות, בטיחות, גהות תעסוקתית ואיכות הסביבה בהתאמה לדרישות התקנים OHSAS 18001 ,ISO 14001 ,ISO 9001 ולהטמיע עקרונות אלו בכל רובדי החברה.

לצפייה במדיניות חטיבת הצבע לחץ כאן 

לצפייה במדיניות חטיבת הבנייה לחץ כאן